Til Våre Kunder
2020.03.13

Alarm og Installasjon innfører følgende tiltak for å redusere vårt bidrag til smittespredning. Følgende gjelder fra 2020.03.13 til 2020.03.26 eller etter myndighetenes instruks.

  • Dør til våre lokaler er låst, besøk avtales på forhånd.
  • Vi har redusert bemanning.
  • Vi prioriterer arbeid som går på liv/helse/sikkerhet.
  • Besøk avtales etter dialog med kunde for å vurdere smitterisiko, helse, risikogrupper ift Corona.
  • Kunde og andre håndtverkere skal holde en minsteavstand på 2m av hverandre og overholde myndighetenes anbefalinger. Det skal tilstrebes at håndverkere kommer på forskjellige dager. Kunde må gjerne ikke være til stende mens vi jobber.
  • Håndhygiene under og mellom oppdrag og smittebegrensning gjennom arbeidsdagen tilstrebes.

(Oddmund: 90670920, Tore: 97763393, post@aogi.no)

Dette for å minimere smitterisiko i vårt arbeid.

Vi håper våre kunder viser forståelse og respekterer disse tiltak.

Med vennlig hilsen
Alarm og Installasjon AS

Oddmund: 90670920
Tore: 97763393

post@aogi.no