Ledige Stillinger

Vi har ikke utlyst stillinger, men vurderer gjerne søknader.

  • Vi vurderer ansettelse av Elektromontør Gr.L med erfaring fra Serviceoppdrag. Ønsker : Øye for godt utført arbeid, gode kunderelasjoner og ønske om varierende arbeidsoppdrag, orden og økonomisk forståelse. Krav : Førerkort klasse B, flytende norsk både muntlig og skriftlig.
  • Vi vuderer ansettelse av Elektromontør med personlig godkjenning på Elkontroll Næring, Bolig og Lavspent Termografering etter NEK405 serien. Vi har stor oppdragsmengde på slike kontroller.
  • Vi vurderer ansettelse av Elektroinstallatør som kan passe for en bedrift med 10 ansatte og stabil økonomi.

Hva vi kan tilby :

  • Varierende arbeidsoppgaver i bolig, hytte, næring, landbruk, alarmanlegg mm. Service og Nybygg.
  • Egen servicebil, mobilnr, nettbrett, arbeidstøy og verktøy.
  • Stabil arbeidsplass.
  • Betingelser og lønn lik eller over Landsoverenkomsten.
  • Alt «Papirarbeid» foregår digitalt.

Interesserte kan sende søknad til post@aogi.no
(Søknad bør inneholde søknad, CV, Vitnemål, Fagbrev.)