Vi har NEMKO-Sertifiserte kontrollører innen Elkontroll Bolig, Næring og Termografering etter Eksamensordningen f.o.m. 2010.
Vi kan tilby El-kontroll på følgende type anlegg.

  • Bolig
  • Boretslag / Sameie
  • Landbruk / Driftsbygninger
  • Næringsbygg
  • IDV / IK
  • Termografering Landbruk
  • Termografering Næring

El-kontroll skal utføres hvert 3.år i landbruk/næring og hvert 5.år på Bolig/Privat.

 

En Elkontroll er noe du som forsikringskunde ønsker for å få 10-25% rabatt i forsikringen (hør med ditt forsikringsselskap) og for egen sikkerhet og i forhold til å få utbedret feil og farer i ditt elektriske anlegg.

Ta kontakt for samtale og tilbud om Elkontroll på ditt elektriske anlegg.
Vi kombinerer gjerne Elkontroll og Årlig kontroll Brannvarsling på samme besøk.
Elkontroll og Termografering på samme tur.

Landbruk med krav om brannalarmanlegg skal normalt ha Elkontroll Næring.
(Forskrift om velferd for småfe §16)
(Forskrift om hold av svin §16)
(Forskrift om hold av høns og kalkun §14)

En Elkontroll Næring inkluderer Termografering.

Vi tar også IDV / Internkontroll og stiller med Termografering på slike kontroller.