2018.09.20
Vi har et betydelig lager med deler til Autronica.
Vi tror vi fortsatt kan drifte anleggene i en god tid fremover.
Vi selger også detektorer til andre firma og kunder som måtte ha behov. 😉


2017.10.07
Vi har et betydelig lager med detektorer og deler for å holde anlegg i drift ved mindre omfattende feil.
Icas har fått godkjenninger på 2 typer anlegg som et alternativ til Elotec


Autronica BS-60 Sentralen kom på markedet på starten av 90’tallet (over 20 år siden) og var da å er fortsatt en avansert og pålitelig sentral med mange funksjoner som først i de senere år har kommet hos enkelte andre leverandører av brannvarsling. Salget av BS-60 som komplett system opphørte i 2004. Men det er solgt reservedeler til anlegget de siste 11år. Autronica har nå flyttet til nye lokaler i Trondheim å har ikke tatt med seg produksjonsutstyr for BS-60.

Konsekvensen av dette er at våre kunder som har BS-60/100 få en utfordring hvis enkelte komponenter i anlegget ryker.
Man må ikke bytte hele anlegget på en gang, man kan kjøre 2 brannvarslingsanlegg parallelt og bytte ut anleggsdeler fortløpende. Dermed blir kostnaden fordelt utover flere år.
Man kan også gå for en finansiering gjennom foreksempel Landbrukskreditt for nedbetaling av komplett nytt anlegg.

Elotec har en Sonebasert sentral BS-801 som er den som står i tilnærmet alle gårdsbruk med Elotec i dag.
Elotec har også Sentralen som heter Magnum, denne er funksjonsmessig svært lik BS-60 og vil gi et adressebasert system med de samme muligheter, bruker- og servicevennlighet som BS-60.
Men FOM 01.01.2016 er ikke Magnum godkjent for bruk i landbruket. (Godkjenning kommer)
(Liste over godkjente og tidligere godkjente anlegg)

Eksempel på fremgang

  • Montere Elotec BS801 sentral parallelt med BS-60
  • Bytte detektorer i Bolig til Elotec når detektorer ute i anlegget ryker. (Omadressering)
  • Når nok av anlegget er byttet ut, vil det være fornuftig å bytte resterende til Elotec og fjerne Autronica sentralen helt.

Ved spørsmål kontakt oss pr vakttelefon 97500044.

mvh
Tore J.
Montør/Kontor