Autronica Deletilgang (2018.03.02)

2018.02.03
Status er den samme, vi har et betydelig lager med deler til Autronica.
Vi tror vi fortsatt kan drifte anleggene i en god tid fremover.
Anlegg med større feil og lynskader hvor det ryker deler som ikke kan skaffes må byttes ut.


2017.10.07
Vi har fortsatt et betydelig lager med detektorer og deler for å holde anlegg i drift ved mindre omfattende feil.
Icas har fått godkjenninger på 2 typer anlegg som et alternativ til Elotec.


2017.01.18
Siden Desember 2015 har vi ikke fått bestillt deler, men i desember 2016, har vi kommet over et restlager hos Autronica.
Vi har nå endel utstyr på lager igjen. Denne bestillingen kan ikke gjøres igjen.


Autronica BS-60 Sentralen kom på markedet på starten av 90’tallet (over 20 år siden) og var da å er fortsatt en avansert og pålitelig sentral med mange funksjoner som først i de senere år har kommet hos enkelte andre leverandører av brannvarsling. Salget av BS-60 som komplett system opphørte i 2004. Men det er solgt reservedeler til anlegget de siste 11år. Autronica har nå flyttet til nye lokaler i trondheim å har ikke tatt med seg produksjonsutstyr for BS-60.

Konsekvensen av dette er at våre kunder som har BS-60/100 få en ekstra utgift når deler av brannvarslingsanlegget ryker.
Man må ikke bytte hele anlegget på en gang, man kan kjøre 2 brannvarslingsanlegg parallelt og bytte ut anleggsdeler fortløpende. Dermed blir kostnaden fordelt utover flere år.
Man kan også gå for en finansiering gjennom foreksempel Landbrukskreditt for nedbetaling av nytt anlegg.

PDD er Elotec eneste godkjente leverandør av brannvarslingsanlegg i Landbruket. Elotec har en Sonebasert sentral BS-801 som er den som står i alle gårdsbruk med Elotec i dag.
Elotec har også Sentralen som heter Magnum, denne er funksjonsmessig svært lik BS-60 og vil gi et adressebasert system med de samme muligheter, bruker- og servicevennlighet som BS-60.
Men FOM 01.01.2016 er heller ikke Magnum godkjent for bruk i landbruket.
Dermed har man kun en eneste mulighet for alarmanlegg til landbruk pr dags dato og dette er ES 801.
(Liste over godkjente og tidligere godkjente anlegg)

Eksempel på fremgang

  • Montere Elotec BS801 sentral parallelt med BS-60
  • Bytte detektorer i Bolig til Elotec når detektorer ute i anlegget ryker. (Omadressering)
  • Når nok av anlegget er byttet ut, vil det være fornuftig å bytte resterende til Elotec og fjerne Autronica sentralen helt.

 

Etter denne første investeringen med Sentral vil videre utbyttinger av detektorer være billigere enn Autronica sine detektorer er i dag.

Denne informasjonen gjelder ikke BX-10 pr nå, men også har er enkelte deler utilgjengelige.

Ved spørsmål kontakt oss pr vakttelefon 97500044.

mvh
Tore J.
Montør/Kontor